İştirakçıların siyahısı


Total: 16
Total:
16
Şirkət Ölkə Stend № Seçilmişlər

10 MED MMC

Rusiya Federasiyası B107

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SAHİBKARLAR (İŞƏGÖTÜRƏNLƏR) TƏŞKİLATLARI MİLLİ KONFEDERASİYASI

Azərbaycan -

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İXRACIN VƏ İNVESTİSİYALARIN TƏŞVİQİ AGENTLİYİ (AZPROMO)

Azərbaycan -

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ

Azərbaycan -

EFKO COSMETİC MMC

Rusiya Federasiyası B014

GAZELLİ GROUP MMC

Azərbaycan B012

GREENWICH TRAVEL CLUB

Azərbaycan -

HILTON BAKU

Azərbaycan -

KRASNAYA LİNİYA TİCARƏT ŞİRKƏTİ

Rusiya Federasiyası B030
MEDİA    

1 NEWS İNFORMASİYA AGENTLİYİ MMC

Azərbaycan -

ALP XƏBƏR

Azərbaycan -

APA GROUP

Azərbaycan -

AZERBAİJAN TODAY SAYTI

Azərbaycan -

BEAUTY TURKİYE

Türkiyə -

FİNEKO AİA

Azərbaycan -

SALAMNEWS İNFORMASİYA AGENTLİYİ

Azərbaycan -

TƏRƏFDAŞLAR